Her kjem jordskredet sigande ut i Gaupnefjorden

Gaupnefjorden er grisa til av jordmassane etter skredet som gjekk i Jostedalen tidleg søndag morgon.

Gaupnefjorden

SKIT: Det har tatt nokre timar før elva har tatt med seg jorda frå raset som gjekk i Jostedalen.

Foto: Lars Magne Hunshamar

– Eg tok bilete i 16.30-tida så det har tatt nokre timar før jordmassane har komme ut i fjorden, seier Lars Magne Hunshamar. Han bur på Råum i Luster over 370 meter over havet.

Jordskredet i Jostedalen gjekk i 0930-tida søndag morgon då store jordmassar lausna 700 meter oppe i fjellsida og reiv med seg uthus og sauer på vegen. NVE opplyser at det truleg er vatn frå snøsmeltinga som har fått skredet til å lausne.

No har elvene bidrege til å frakte jordmassane ut i fjorden.

– Eg har aldri før sett fjorden slik før, seier Hunshamar.

Faren for nye jordskred aukar

Tidlegare i dag varsla NVE at sjansen for slike skred aukar og heva beredskapen ved å sende ut ekstra personell for å overvake situasjonen. Særleg i indre Sogn er beredskapen auka.

I tillegg har Meteorologisk institutt sendt ut obs-varsel om store nedbørsmengder i dei same områda. Det kan komme opp mot 50 mm nedbør enkelte plassar. Frykta er at elva som allereie er fulle av smeltevatn ikkje skal klare å ta unna regnvatnet som også er venta.

Eit spennande døgn i vente

For folket langs fjorden er det ei avgjerande natt og dag i vente. Men Hunshamar tar det heile med ro.

– Vi har ikkje noko elv rundt oss her, så vi kan ta det med ro. Trur eg. Men det er jo ille det som har skjedd lenger oppe i dalen, seier han.

Han har ikkje sett drivved eller andre ting i fjorden. Men at den er misfarga av jordmassar er lett å sjå.

Med fjellet Molden rett over fjorden og så høgt som 370 meter over havet har Hunshamar god utsikt over fjorden.

– Frå eg tok bilete har det tynnast ut allereie. Men det driv vidare i fjorden, seier han.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.