NRK Meny

Gaularfjellet stengt

Riksveg 13 over Gaularfjellet er stengd og blir ikkje opna att i dag. Årsaka er tung snø som på grunn av varmen sig ned i vegen mellom Langestølen og Utsikten.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.