NRK Meny

Går til søksmål etter uhell

Saman med forsikringsselskapet sitt saksøkjer Førde kranutleige forsikringsselskapet If for 7,4 millionar kroner. Bakgrunnen for kravet er eit uhell under bygging av nye Sandafossen bru i Gaular for tre år sidan, skriv Firda. Førde kranutleige krev erstatta eigendel på forsikring og tap som følgje av driftsstans. Forsikringsselskapet deira krev regress for skadane. If representerer hovudentreprenøren og deira underentreprenør, men avviser erstatningsansvar.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.