NRK Meny

Går til søksmål etter uhell

Saman med forsikringsselskapet sitt saksøkjer Førde kranutleige forsikringsselskapet If for 7,4 millionar kroner. Bakgrunnen for kravet er eit uhell under bygging av nye Sandafossen bru i Gaular for tre år sidan, skriv Firda. Førde kranutleige krev erstatta eigendel på forsikring og tap som følgje av driftsstans. Forsikringsselskapet deira krev regress for skadane. If representerer hovudentreprenøren og deira underentreprenør, men avviser erstatningsansvar.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.