NRK Meny

Går til søksmål etter uhell

Saman med forsikringsselskapet sitt saksøkjer Førde kranutleige forsikringsselskapet If for 7,4 millionar kroner. Bakgrunnen for kravet er eit uhell under bygging av nye Sandafossen bru i Gaular for tre år sidan, skriv Firda. Førde kranutleige krev erstatta eigendel på forsikring og tap som følgje av driftsstans. Forsikringsselskapet deira krev regress for skadane. If representerer hovudentreprenøren og deira underentreprenør, men avviser erstatningsansvar.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.