Går saman om felles profil for reiselivet i Nordfjord

– Det er Nordfjord som er fellesnemnaren vår og vi vil jobbe vidare med ein felles merkevareprofil for heile Nordfjord, seier Marita Lindvik, dagleg leiar i Reisemål Stryn og Nordfjord.

Generalforsamling i Reiseliv Stryn og Nordfjord

ØNSKJER FELLES PROFIL: Reiselivet i Nordfjord har til no vore samla under selskapet og merkevara Reiseliv Stryn og Nordfjord. No ønskjer generalforsamlinga å styrke Nordfjordprofilen.

Foto: Silje Guddal / NRK

På ei generalforsamling i dag var framtida til selskapet Reisemål Stryn og Nordfjord diskusjonstema. Tidlegare har det blitt gjort fleire forsøk på å slå selskapet saman med andre aktørar og å finne eit nytt namn på selskapet.

Heller ikkje i dag vart det teke nokre endelege avgjersler. Det vil skje i løpet av året når styret kallar inn til ei ekstraordinær generalforsamling. Styreleiaren i reiselivsselskapet er likevel nøgd.

Marita Lindvik

NØGD: Ingen endelege vedtak vart gjort, men styreleiar Marita Lindvik er glad for støtta til det vidare arbeidet.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Vi i styret fekk mandat til å jobbe vidare med alle sakene vi behandla, seier ho.

Mellom anna vil dei jobbe for å auke aksjekapitalen. Det vil gjere det lettare å få inn fleire og eigarar med tettare tilknyting til selskapet. I tillegg vil dei jobbe vidare med å få til samarbeidsmodellar med Visit Jotunheimen, Visit Sognefjorden og mot miljøet i Geiranger.

Når det gjeld namneendringa er heller ikkje den i boks. Men generalforsamlinga var einig med styret om at Nordfjord-profilen må bli tydelegare.

– Vi heiter framleis Reiseliv Stryn og Nordfjord, men styret har fått støtte frå generalforsamlinga til å jobbe vidare med «Nordfjord» som merkevarenamn. Det vil vi legge fram som ny merkevareprofil i neste generalforsamling, seier Lindvik.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.