Går av med 180 millionar i pluss

Resultatet i Fjord1 for tredje kvartal i 2015 viser eit overskot på 180 millionar kroner. Dette er ei betring i resultat frå drift på 59 millionar kroner.

Dagfinn Neteland

SLUTTAR VED ÅRSSKIFTE: Dagfinn Neteland er administrerande direktør i Fjord1 fram til årsskifte.

Foto: Hilde Anita Røyrvik / Fjord1

– Vi har hatt styremøte i dag der vi har gått gjennom tredje kvart. Vi passerer 180 millionar kroner og det er vi svært godt nøgde med.

I ei pressmelding måndag ettermiddag forklarer Neteland det gode resultatet med at blir arbeidd godt i organisasjonen for å sikre god lønsemd i det Fjord1 gjer, og at dei har ein sterk posisjon som det leiande selskapet i marknaden.

Trafikkregulariteten har vore god, og det har vore ei positiv utvikling på dei fleste sambanda som Fjord1 trafikkerer i tredje kvartal 2015.

Trekte seg i protest

Det vekte stor merksemd då Neteland saman med styreleiar Reidar Sandal og fleire styremedlemer trekte seg i protest mot salet av fylkeskommunen sin aksjepost i selskapet til Torghatten.

– Eg har vore med på ein flott periode i selskapet, og det er letta å gå frå borde med ei slikt resultat, enn om det hadde vore eit minusresultat, seier Neteland.

Trur på framtida for Fjord1

– Konsernet styrar med stødig kurs mot eit mål på vel 200 mill. kr i resultat før skatt i 2015, og det er gode utsikter for Fjord1 dei komande åra, seier Neteland.

Korleis ser det ut framover?

– Vi har sagt klart og tydleg at dette selskapet kjem til å gjere det godt dei næraste åra uavhengig av Torghatten. Vi veit kva kontraktar vi har, og dei næraste tre–fire åra kjem resultatet berre til å vekse, seier Neteland.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.