Fyrste toppsjefen frå fylket

Randi Skår (biletet) frå Førde er tilsett som dekan for Faktultet for helse- og sosialfag ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), og er den fyrste sjefen frå Sogn og Fjordane i HVL-leiargruppa. Mange har vore bekymra for at fylket skal tapa kampen om makta i den nyfusjonerte høgskulen. Tilsetjinga av dei siste to direktørane er utsett til styremøtet 15. juni.

Randi Skår
Foto: Stein Jarle Aase / NRK