Politiet har hatt hendene fulle

Politiet har ordna opp i bråk og klammeri i heile fylket natt til laurdag.

politi illustrasjon

MÅTTE KØYRE FOLK HEIM: Politiet har ikkje vore arbeidslause natt til laurdag.

Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Gloppen: I 02-tida tok politiet hand om ein mann i 20-åra. Mannen er mistenkt for promillekøyring på Sandane. Mannen vart teken med til lege for blodprøvetaking.

Høyanger: I 02.30-tida vart ein bil avskilta i Høyanger etter pålegg frå Statens vegvesen. Det var ikkje betalt årsavgift og bilen hadde ikkje vore på nødvendig EU-kontroll.

Florø: I 0230-tida fekk politiet melding om ein rusa mann i sentrum. Vedkommande vart køyrt heim.

Førde: Klokka 0240-fekk politiet melding om ei knust rute i ei dør ved ein serveringsstad i Førde sentrum. Politiet kom til staden. Ein rusa mann i 20-åra vart pågripen og sett i arrest.

Luster: I Gaupne måtte politiet gripe inn for å stoppe såkalla "ordensuro" i 0348-tida. Det var to personar som var i klammeri med kvarandre, og politiet køyrde den eine heim.