Fylket snur på gjeldsstrategien

Med ein milliard kroner på veg inn på konto etter Fjord1-salet endrar fylkeskommunen strategi. Siste åra har det økonomiske arbeidet handla om å betale ned mest mogleg gjeld. Sidan fylket no kan bli slått saman med Hordaland og Rogaland, vil dei heller ha pengane på fond.

Finansutvalet i Sogn og Fjordane
Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK