Fylkesveg opna i Sogndal

Fylkesveg 214 er opna att mellom Fimreite og Valeberg. Vegen var ein periode stengd på grunn av snøskred.