Fylkesveg 606 mellombels stengd

Fylkesveg 606 i Solund er mellombels stengd mellom Daløy og Krakhella grunna ein buss som har køyrt seg fast. Bilbering skal vere på veg, men det kan ta tid å få bussen opp att, melder Vegtrafikksentralen i Lærdal. Det skal vere glatt på vegen.