NRK Meny
Normal

Fylkesutvalet delt om politireform

Eit splitta fylkesutval vedtok i dag ei fråsegn til regjeringa der dei er svært kritiske til fleire av konklusjonane i avtalen mellom regjeringspartia og Venstre om politireforma.

Fylkesutvalet

DELT OM POLITIREFORM: Fylkesutvalet handsama i dag politireforma.

Foto: Eldgrim Fossheim / NRK

Kravet frå fleirtalet er at mellom anna at Sogn og Fjordane får halde fram som eige politidistrikt. Denne fråsegna fekk støtte frå Senterpartiet, Arbeidarpartiet, KrF og Venstre.

– Vi ynskjer at Fylkesutvalet skal uttale seg svært tydleg på at Sogn og Fjordane framleis skal vere eige politidistrikt . Dette er noko vi i Arbeidarpartiet har kjempa for, og som vi står på fram til siste slutt, seier gruppeleiar for Ap, Nils P Støyva,

Mindretalet, Høgre og Frp ville ha ei anna fråsegn, utan krav om å vere eige politidistrikt, men med krav om at nærpolititenestene må bli betre her i fylket etter omlegginga.

Noralv Distad

SER STORE MOGLEGHEITER: Gruppeleiar for Høgre, Noralv Distad.

Foto: Halvor Farsund Storvik / NRK

– Vi har nok ein meir positiv tilnærming enn det som fleirtalet i fylkesutvalet har, seier gruppeleiar for Høgre, Noralv Distad. Vi ser og store moglegheiter for Sogn og Fjordane i det som ligg i avtalene mellom dei tre partia i å bygge opp kompetanse og bruke den kompetansen som er i Sogn og Fjordane.

Braut med moderpartiet

Den store overraskinga i fylkesutvalet i dag var kanskje Venstre. Trass i at Venstre har skrive under avtalen med regjeringspartia og sikra fleirtal for politireforma i Stortinget. I fylkesutvalet røysta gruppeleiar for Venstre, Marit Barsnes Krogsæther saman med Senterpartiet, Arbeidarpartiet og KrF for å behalde Sogn og Fjordane som eige politidistrikt

Marit Barsnes Krogsæter

BRAUT MED MODERPARTIET: Gruppeleiar for Venstre, Marit Barsnes Krogsæther.

Foto: Marta Kvikne

– Det er fordi eg meiner dette blir tatt i feil rekkefølge. No skal vi inn i ei regionreform, og så byrjar vi å dele ut stykke av den før vi har tatt det samla. Eg meiner at inntil vi er komne i gang med regionreforma og veit korleis den blir, så må behalde det slik som det er i dag.

Fleirtal i Stortinget

Om politireforma er omstridd i Sogn og Fjordane , har den fleirtal i Stortinget. Støyva vil likevel ikkje legge seg på same taktikk som Høgre som i staden for å kjempe for Sogn og Fjordane som eige politidistrikt, i staden prøver gjere det beste ut av den avtalen som ligg føre.

Nils P. Støyva

KJEMPAR FOR SOGN OG FJORDANE SOM EIGE POLITIDISTRIKT: Gruppeleiar for Ap, Nils P Støyva.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

– Vi ser at det er ei fleirtal i Stortinget som går for dette, men i den avtalen som no ligg føre så er det vel opna opp for at det kan gjerast justeringar, og det er dei justeringane vi håpar å få til slik at vi framleis kan vere eit eige politidistrikt, seier Støyva

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.