NRK Meny

Fylkesrådmannen med i nytt utval

Fylkesrådmann Tore Eriksen skal vere med i eit regjeringsoppnemt ekspertutval som skal kome med forslag til kva for oppgåver dei nye regionane skal få ansvar for. Arbeidet til utvalet skal vere ferdig til 1. februar 2018. Det er Stortinget som har bede regjeringa oppnemne utvalet.

Rådmann
Foto: ROY RAASHOLM FAUSKE / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.