NRK Meny

Fylkesmannen får refs

Sivilombodsmannen kritiserer Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for å ha brukt tre månadar på å behandle ei innsynssak. Sivilombodsmannen skriv i ein uttale at tidsbruken ikkje er i tråd med krava i offentleglova. Fylkesmannen beklagar på sine nettsider at det tok så lang tid å behandle saka, og forklarar tidsbruken med auke i oppgåver samt færre ressursar.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.