NRK Meny

Fylkesmannen får refs

Sivilombodsmannen kritiserer Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for å ha brukt tre månadar på å behandle ei innsynssak. Sivilombodsmannen skriv i ein uttale at tidsbruken ikkje er i tråd med krava i offentleglova. Fylkesmannen beklagar på sine nettsider at det tok så lang tid å behandle saka, og forklarar tidsbruken med auke i oppgåver samt færre ressursar.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast