NRK Meny
Normal

Fyktar nye luktplager i Gulen

Innbyggjarane i Sløvåg i Gulen er skeptiske til planene om utviding av komposteringsanlegget i bygda.

Kart Sløvåg

Verksemda Miljøkompost har søkt fylkesmannen om utsleppsløyve for eit anlegg som skal ta imot 10 000 tonn slam, septik og anna organisk avfall i året.

Krev garantiar

Innbyggjarane i Sløvåg har hatt sterke luktplager etter eksplosjonsulukka ved Vest Tank i mai.

Bente Halvsik, som bur i nærområdet seier dei difor krev garantiar for at utvidinga ikkje fører til auke uslepp av lukt og forureining.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast