Fyktar nye luktplager i Gulen

Innbyggjarane i Sløvåg i Gulen er skeptiske til planene om utviding av komposteringsanlegget i bygda.

Kart Sløvåg

Verksemda Miljøkompost har søkt fylkesmannen om utsleppsløyve for eit anlegg som skal ta imot 10 000 tonn slam, septik og anna organisk avfall i året.

Krev garantiar

Innbyggjarane i Sløvåg har hatt sterke luktplager etter eksplosjonsulukka ved Vest Tank i mai.

Bente Halvsik, som bur i nærområdet seier dei difor krev garantiar for at utvidinga ikkje fører til auke uslepp av lukt og forureining.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.