Fyktar nye luktplager i Gulen

Innbyggjarane i Sløvåg i Gulen er skeptiske til planene om utviding av komposteringsanlegget i bygda.

Kart Sløvåg

Verksemda Miljøkompost har søkt fylkesmannen om utsleppsløyve for eit anlegg som skal ta imot 10 000 tonn slam, septik og anna organisk avfall i året.

Krev garantiar

Innbyggjarane i Sløvåg har hatt sterke luktplager etter eksplosjonsulukka ved Vest Tank i mai.

Bente Halvsik, som bur i nærområdet seier dei difor krev garantiar for at utvidinga ikkje fører til auke uslepp av lukt og forureining.

Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.
I Gloppen har alle skular fått sjakkbrett i gåve av sjakklubben. No vil klubben ha sjakk som valfag i skulen.
Aril Sande frå Nordfjord har vore mannskap på Siem Pilot i Middelhavet det siste året.