NRK Meny
Normal

Fundo-gjeld på 200 millionar

Den samla gjelda etter Fundo-konkursen kjem truleg på over 200 millionar kroner.

Fundo Wheels i Høyanger.

Felgfabrikken Fundo Wheels i Høyanger.

Foto: Cosmin Cosma / NRK

Samstundes er dei frie midlane i buet etter Fundo Wheels berre nok til å dekke utgiftene med konkursen, kjem det fram av bustyrarens innberetning til Fjordane tingrett.

Felgproduksjonen stogga før helga opp etter at verksemda gjekk konkurs i midten av januar. Det lukkast ikkje bustyret å finne nye eigarar. Konkursen vil venteleg gje store ringverknadar for lokalsamfunnet .

I dag kjem også kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa til bygda. Kleppa har bede om eit orienteringsmøte i samband konkursen.

Ordførar Longva seier at han ikkje vil be om ekstra løyvingar frå staten. Han vil vente til møtet med tre departement før han ber om ekstraordinære skjønnsmidlar.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.