«Ein av dei meir fortente fredsprisane»

Unge Venstre-leiar Sveinung Rotevatn frå Eid jublar over at EU får fredsprisen.

Sveinung Rotevatn

POSITIV: Sveinung Rotevatn er svært glad for at EU får fredsprisen.

Foto: Eldgrim Fossheim / NRK

– Eg tenkjer at dette er ein av dei meir fortente fredsprisane på lenge. Uavhengig av standpunkt til norsk EU-medlemsskap eller ikkje, så bør alle kunne vere samde om at EU har vore eit avgjerande prosjekt for fridom og demokrati i Europa, seier Rotevatn til NRK.

Han meiner at særleg EU si rolle for å sikre stabilitet på Balkan må ha vore avgjerande for at dei no får prisen.

– Seinast i går var eg faktisk på eit møte saman med mellom andre ambassadørane frå Serbia og Bosnia. To land som var i full krig med kvarandre for kort tid sidan, og som begge er heilt samde om EU si avgjerande rolle for å sikre fred og stabil utvikling på Balkan, seier Rotevatn.

Han meiner at det er viktig at uansett om ein er for eller imot EU-medlemskap, så må ein sjå dette i eit historisk perspektiv.

– Dette er ein pris som er rett i eit historisk perspektiv, men den er også rett i høve det som skjer akkurat no i Aust-Europa og på Balkan. Eg trur at mange av dei som er skeptiske til norsk EU-medlemsskap, vil forsøke å gjere det til eit spørsmål om det. Men det meinar eg det ikkje handlar om, seier Rotevatn.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.