NRK Meny
Normal

Full krig om sjukehusa

Sjukehusforkjemparar både i Florø og Førde rustar til kamp for "sine" sjukehus. Det er siste styremøte i Helse Førde som har sett sinna i kok.

Førde sentralsjukehus
Foto: Øystein Tveiten

Både i Flora og Bremanger reagerer dei kraftig på skuldingar om avtalebrot. Ordførar i Flora, Bente Frøyen Steindal seier dei ikkje har tenkt å gi opp kampen for nærsjukehuset.

- Dette tyder på at det viktigaste for Helse Førde er å verte kvitt nærsjukehuset vårt. Det har vi ikkje tenkt å finne oss i. Det er absolutt bruk for sjukehuset.

- Kommunane si skuld

Treparts-avtalen mellom kommunane Flora, Bremanger og Helse Førde har ikkje fungert slik den var tenkt. Eller så tolkar partane avtalen heilt ulikt. Styreleiar i Helse Førde Clara Øberg var heilt klar på kven som hadde skulda etter styremøtet torsdag. På dette møtet bad styret administrasjonen om å førebu ei sak om nedlegging av sengeposten ved nærsjukehuset i Florø, sidan kommunane ikkje lenger vil betale.

- Det er dei som heilt klart ikkje har oppfyllt sin del av avtalen, seier Øberg.

- Har ikkje brote avtalen

I Bremanger har kommunestyret gjort vedtak om at dei ikkje vil betale 1,5 millionar kroner årleg til drifta av 14 sengepostar ved nærsjukehuset i Florø. Varaordførar Isak Berle vil ikkje vedgå at dei har brote nokon avtale.

- Avtalen var at vi skulle betale etter den bruken vi hadde.

- Bryr seg ikkje

Innen utgangen av 2007 må Helse Førde spare 60 milionar kroner. Det er bakgrunnen for alt bråket i helseføretaket. Frøyen Steindal meiner det som no skjer i Helse Førde ikkje har rot i røyndomen.

- Eg synest det er tvilsamt at verken styreleiaren eller Jon Bolstad ikkje har hatt interesse av å ta seg ein tur ut på nærsjukehuset for å få informasjon og sjå korleis det fungerer. Det fungerer faktisk godt.

Trepartsavtalen har ein solidaritetsdel i seg. Ifølgje styreleiar Clara Øberg inneber det at Flora burde ta ansvar for at Bremanger ikkje har følgt opp sin del, men det meiner Flora-ordføraren blir heilt feil.

- Hovudlaust av Dale

Men også forkjemparar for sentralsjukehuset i Førde kastar seg no inn i kampen om sjukehuskronene. Ingrid Astor, tidlegare fylkestingsmedlem frå Høgre,  reagerer sterkt på at kommunelege i Florø, Jan Helge Dale torsdag tok til orde for at kutta burde kome i Førde.

- Vi veit at han er patriot for Florø. Men dette er hovudlaust.

- Kutt i Førde

Dale meiner at pengane bør sparast inn ved sentralsjukehuset og slett ikkje ved å kutte sengepostar ved nærsjukehuset i Florø.

- Vi må sjå på dei stadene der det vert brukt pengar. Det er ikkje hjelp i å kutte i små avdelingar. Vi må sjå der milliarden går, og kalle ein spade for ein spade, og den heiter sentralsjukehuset.

- Viktig å verne sentralsjukehuset

Men dette likar medlem i aksjonsgruppa for sentralsjukehuset, Ingrid Astor, svært dårleg

- Det nyttar ikkje å ta frå sentralsjukehuset, der ein har kjempa fram viktige funksjonar for å få eit fullverdig sentralsjukehus.

No manar Astor til felles front mot dei som sit på pengesekken. Særleg krev ho at statsråd Sylvia Brustad kjem på banen.

- Oppgåva er umogeleg. Det einaste vi kan gjere er å gå til departementet og be dei ordne opp, slik dei har lova. Det nyttar ikkje å seie at vi skal oppretthalde tilbod utan at det følgjer pengar med.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.