NRK Meny

Fryktar støy og trafikk

Fleire naboar er sterkt kritiske til at Sunde Resirk vil flytte delar av verksemda si frå Utladalen til Farnes. Det skriv Sogn Avis. Verksemda har søkt fylkesmannen om løyve til mellomlagring og handtering av avfall. Lokalpolitikarane i Årdal stiller seg positive, men naboane fryktar både meir trafikk og støy. Også Foreldrearbeidsutvalet ved Farnes skule er kritisk til meir tungtrafikk langs skulevegen.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.