Fryktar reprise på fjorårets tørkesommar

Det tørre april-vêret er i ferd med å skape problem for bøndene. – Kjem det ikkje regn no, byrjar det å knipe, meiner landbruksrådgjevar.

Dårleg grasavling

FRYKTAR NY TØRKESOMMAR: Fjorårets tørke gav bøndene store avlingsskadar.

Foto: Harald Kolseth / NRK

– Viss det ikkje kjem nedbør i løpet av to veker kan det fort verte alvorleg. Dette kan gå like gale som i fjor, seier Dag-Arne Eide, fagleiar for jordbruk hos Norsk Landbruksrådgiving vest.

Etter fjorårets tørke vil skadeerstatningane til bøndene kome til å passere to milliardar kroner. Det er 16 gonger meir enn førre rekordutbetaling frå 2012.

Dårleg effekt av gjødsla

Dag-Arne Eide er bekymra og fryktar ein reprise av fjoråret. I første omgang reduserer det tørre vêret i april effekten av gjødsla.

– Når det ikkje kjem vatn kan gjødsla danne skorpe på jorda og hindre grasveksten. Det ligg dårleg an no.

Håpar på regn

Frukt- og bærprodusentane har allereie sett i gong med vatning, men det går ikkje for alle bøndene.

Anders Felde

BER FOR REGN: Bondelagsleiar Anders Felde håpar på nedbør.

Foto: Benedikte Grov / NRK

– Det er urealistisk at alle skal vatne grasareala sine, og då byrjar det å tørke. Frø og gjødsel skulle optimalt sett hatt vatn no, seier Anders Felde, leiar i Sogn og Fjordane bondelag.

– Vi får folde våre hender og håpe på at det kjem regn om ikkje altfor lenge, seier han.

For tidleg å vere bekymra

Leiar i Norges bondelag, Lars Petter Bartnes, ser ikkje mørkt på situasjonen enno.

– April har gjeve gode forhold for våronna, det har vore heilt optimalt og vi har fått ein tidleg start i store delar av landet, seier han.

Men, han har også den lange og tørre sommaren friskt i minne – som så mange andre.

– Mang ein gardbrukar kjenner på det vi opplevde i fjor. Og det er klart det er behov for nedbør i heile Sør-Noreg no. Vi følgjer med frå dag til dag, men det er for tidleg å vere bekymra enno, seier Bartnes.

Lars Petter Bartnes

TIDLEG: Det er enno tidleg i vekstsesongen, og difor for tidleg å bli bekymra, seier leiar i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Foto: Norges Bondelag