NRK Meny
Normal

Fryktar meir ulv på Vestlandet

– Eg er redd for at det blir opna for meir ulv på Austlandet. Det vil føre til at det trekkjer skadedyr vestover, seier Alexander Øren Heen (Sp). I dag blir den såkalla ulvemeldinga lagd fram.

Aleksander Øren Heen

ER REDD FOR MEIR ULV: Leiar Aleksander Øren Heen i rovviltnemnda for Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Øren Heen er leiar i rovviltnemnda for Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder, og han er spent på kva klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen legg fram i føremiddag.

– Det er spennande også for Vestlandet sin del å sjå kva ulvepolitikk som blir ført. Det er i hovudsak på Austlandet det er mykje ulv, men det vi ser er at når bestanden aukar spreier ulven seg utover større område.

Mellom anna har ulv teke sauer fleire stader i Sogn og Fjordane dei siste åra. I desember 2014 vart ein ulv skoten i Naustdal.

Ulv skutt i Naustdal

SLIK ENDA DET ULVELIVET: I desember 2014 vart denne ulven skoten i Naustdal.

Foto: Stein Mortensbakke

– Redd for auka bestandsmål

– Den politikken som blir ført rundt ulv på Austlandet har innverknad også på situasjonen i Sogn og Fjordane. Eg er redd for at dei aukar bestandsmålet som ligg der. Det kan føre til auka innvandring av ulv i område som Stortinget har sagt skal vere beiteprioriterte område, seier Aleksander Øren Heen.

Han viser til at unge hannulvar må ut av området dei er fødde i for å finne sitt eige revir.

– Det er ei utvikling vi er urolege for. Det er mykje beitedyr i vårt fylke, og Stortinget har sagt at dei skal ha prioritet her.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.