Normal

Tine Byrkjelo fryktar følgjene av dyrare Jarlsberg i USA

Meieriet på Byrkjelo kan stå i fare for nedbemanning dersom subsidiane for eksport av Jarlsberg – ost til USA blir kutta ut.

Tine Byrkjelo.

FRYKT: Ved Tine sitt anlegg på Byrkjelo fryktar dei følgjene dersom regjeringa fjernar eksportsubsidiane til Jarlsberg-osten.

Foto: Steinar Lote / NRK

Regjeringa vil fjerne alle eksportsubsidiar på norske landbruksvarer innan 2019. Det kan mellom anna bety slutten for den langvarige eksporten av norsk Jarlsberg-ost til USA.

– Det kan fort få følgjer for tal arbeidsplassar og gi ei dårlegare utnytting av anlegget, seier meierisjef Torkil Heieren ved Tine-anlegget på Byrkjelo.

– Dramatisk endring

Anders Felde

MÅ NED: Leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde, seier mjølkeproduksjonen må ned dersom regjeringa kuttar subsidiane.

Foto: Bård Siem / NRK

For sjølv om dei ikkje produserer Jarlsberg på Byrkjelo, fryktar Heieren reduksjonar ved anlegget.

– Alle kvitostysteria vil vere med i ei slik vurdering om ein må ta ned noko kapasitet, seier Heieren. Leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde, har ingen sans for regjeringa sine planer.

– Skal vi ta ned mjølkeproduksjonen med nær ti prosent i snitt over alle bøndene i fylket, så får det ei dramatisk endring av den produksjonen vi har, seier han.

– Meiningslaust

Fylkespolitikar Frank Willy Djuvik (Frp) er provosert over motstanden som framlegget frå partifelle og landbruksminister Sylvi Listhaug. Han har inga forståing for kritikken.

Frank Willy Djuvik

FORSTÅR IKKJE: Frank Willy Djuvik (Frp) meiner subsidiane til Jarlsberg-osten er meiningslause.

Foto: Halvor Farsund Storvik / NRK

Han trur ikkje at amerikanarane vil slutte å ete Jarlsberg sjølv om den blir noko dyrare.

– Det er altså slik at norske forbrukarar sponsar at amerikanarane skal ete billegare Jarlsberg enn det vi gjer i Norge her den blir produsert. Det er ei heilt meiningslaus ordning, seier han.

Felde i bondelaget er mest uroa for kva følgjer vedtaket vil få for bøndene i fylket.

– Det vil spesielt gå utover dei som har nyinvesteringar med store faste kostnader, og ikkje minst dei som har kjøpt kvote og plutseleg blir rana for desse literane, seier han.

Vegopning på Bergum i Førde kommune