NRK Meny

Fryktar konsekvensar av handelspark

Ein ny handelspark på Brulandsvellene i Førde vil heller konkurrere ut eksisterande handel i Førde sentrum, og går ut over andre tettstadar, enn å redusere handelslekkasjen ut av fylket. Det kjem fram i ein fersk handelsanalyse og konsekvensutgreiing som Asplan Viak AS har laga for fylkeskommunen, skriv Firda.