NRK Meny

Fryktar konsekvensar av handelspark

Ein ny handelspark på Brulandsvellene i Førde vil heller konkurrere ut eksisterande handel i Førde sentrum, og går ut over andre tettstadar, enn å redusere handelslekkasjen ut av fylket. Det kjem fram i ein fersk handelsanalyse og konsekvensutgreiing som Asplan Viak AS har laga for fylkeskommunen, skriv Firda.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.