Fryktar idyll blir gløymt

Reiselivsnæringa må jobbe saman for at turistar også i framtida skal få køyre langs den spektakulære Kjøsnesfjorden i Jølster. Det meiner Hallvard Viken ved Audhild Viken Vevstove på Skei. Vegvesenet vil stengje dagens riksveg 5 for vanleg trafikk når strekninga får tunnel, skriv Firda Tidend. Dette er svært uheldig for reiselivsnæringa, meiner Viken som vil ha ein sommaropen turistveg

Vegopning på Bergum i Førde kommune