NRK Meny

Fryktar idyll blir gløymt

Reiselivsnæringa må jobbe saman for at turistar også i framtida skal få køyre langs den spektakulære Kjøsnesfjorden i Jølster. Det meiner Hallvard Viken ved Audhild Viken Vevstove på Skei. Vegvesenet vil stengje dagens riksveg 5 for vanleg trafikk når strekninga får tunnel, skriv Firda Tidend. Dette er svært uheldig for reiselivsnæringa, meiner Viken som vil ha ein sommaropen turistveg

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.