Frykt for kidnapping hindrar tur

Måndag skulle Venke Aarethun frå Lærdal fått ein pris frå palestinske kvinner. Stor fare for kidnapping gjer at ho likevel må halde seg heime.

Venke Aarethun
Foto: Erlend Aas / Scanpix

Prisen som skulle delast ut i Libanon har ho difor ikkje fått.

- Eg fekk melding frå ordføraren i Ramallah og samarbeidsorganisasjonen vår Raude Halvmåne om at reisa burde utsettjast. Grunngjevinga var at dei frykta kidnapping av utlendingar, seier Aarethun.

Pris frå palestinske kvinner

Det er fleire palestinske kvinneorganisasjonar som går saman om å gi Venke Aarethun prisen. Ho får den fordi ho gjennom mange år har gjort ein innsats for desse kvinneorganisasjonane. Aarethun har kjempa i lag med kvinnene, og vore eit andlet utad når kvinnene sjølv ikkje har kunna vera det.

Planen var at prisen skulle delast ut i Libanon måndag. Venke Aarethun skulle i samband med reisa også vitja palestinske organisasjonar i Israel. Men den urolege situasjonen på Vestbreidda og i Gaza gjorde at reisa måtte avbestillast og utdelinga av prisen måtte utsetjast.

Tek åtvaringane på alvor

- Eg har vore i Libanon under dei verste kidnappingsepisodane, og veit kva eg hadde gått til. Difor er det all grunn til å ta åtvaringane på alvor, seier Aarethun

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.