Frudalstunnelen opna att

Riksveg fem er opna att ved Frudalstunnelen. Tunnelen mellom Sogndal og Fjærland, var ein periode stengd på grunn av stein i vegbana.