Frudalstunnelen er stengd

Riksveg fem er mellombels stengd i Frudalstunnelen, mellom Sogndal og Fjærland. Statens vegvesen opplyser at ein stein, som er opplyst å vere på storleik med ei bøtte, skal ha falle ned i vegbana.