Frp meiner dei raudgrøne bløffar om nettleige

Britt Dalsbotten meiner Sp og Ap kjem med falske lovnader når dei lovar at dei skal utjamne nettleiga slik at folk i Sogn og Fjordane ikkje skal betale meir enn andre.

Britt Dalsbotten

HAR IKKJE TRUA: Britt Dalsbotten frå Frp har ikkje trua på at dei raudgrøne skal klare å jamne ut prisforskjellane på nettleige

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Val

– Det er valflesk og tomme ord. Om det er så lett å jamne ut nettleiga, kvifor gjorde dei ikkje meir då dei sat i regjering?

Dei raudgrøne partia er samde om å ta grep for å jamne ut nettleiga om dei får regjeringsmakt etter valet. Framstegspartiet sin førstekandidat i Sogn og Fjordane, Britt Dalsbotten, meiner dei bløffar.

Prisen ein betalar for nettleige på straumen, varierer mellom dei ulike straumleverandørane rundt om i landet. Her i fylket er det ein god del dyrare enn på austlandet. Det er fordi vi har meir krevjande terreng, og fordi det er større avstandar mellom straumkundane enn i meir sentrale strok.

Les også: Vil at folk i byane skal betale meir

– Det finst ikkje noko enkel løysing på dette

Både Senterpartiet og Arbeidarpartiet lovar å jamne ut desse forskjellane om dei kjem til makta neste veke.

– Vi er også samde i at det er urettferdig at prisane varierer sånn, men det er ikkje noko enkel løysing på dette. Tidlegare har ein hatt ein pott på 100 millionar for å jamne ut prisane, men det monnar ikkje, seier Dalsbotten.

Senterpartiet sin førstekandidat, Liv Signe Navarsete, er ikkje imponert av kritikken frå Frp.

– Eg har ikkje høyrt nokon andre enn Britt Dalsbotten som ikkje trur at dette let seg løyse. Vi pressa på for å få meir til då vi sat i regjering og, men forskjellen no er at vi har fått Arbeidarpartiet med på laget.

Liv Signe Navarsete

SKAL FÅ DET TIL: Liv Signe Navarsete meiner dei skal få til å jamne ut straumprisane.

Foto: Bård Siem / NRK

– Dette kjem vi til å levere på

Og Hilmar Høl frå Arbeidarpartiet stadfestar at denne saka er høgt oppe på Ap sin agenda om dei skulle få regjeringsmakt.

– Vi hadde ikkje gått så hardt ut om vi ikkje visste at dette lot seg løyse, seier Høl.

Høl forklarer at dei ser føre seg ein modell der folk i til dømes Oslo betalar litt meir, og folk i Sogn og Fjordane betalar litt mindre.

Nedstemt Hilmar Høl

HAR TRUA: Hilmar Høl er trygg på at Ap skal klare å jamne ut nettleiga slik at ho ikkje blir så dyr her i fylket

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Vil heller slå saman selskapa

Men Framstegspartiet trur den einaste måten ein kan få likare prisar på nettleige, er å slå saman selskapa til større einingar.

– Det er rundt 100 nettselskap i landet i dag. Med større selskap vil prisen bli likare, og dei vil også kunne drive meir effektivt enn i dag, seier Dalsbotten.