NRK Meny

Frp har ikkje bestemt seg

Framstegspartiet er framleis den einaste partigruppa i Sogn og Fjordane som ikkje har bestemt seg for om dei skal røyste ja eller nei til intensjonsavtalen om Vestlandsregionen. – Seinare i dag skal gruppa treffast og bestemme seg, seier fylkesgruppeleiar Frank Willy Djuvik. Eit rådsmøte i helga rådde dei til å seie ja. Framstegspartiet sine to representantar vil mest truleg ikkje påverke utfallet av voteringa.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.