Rår politikarane sine til å røyste ja til vestlandsfylke

Fylkespolitikarane til Frp blir rådd til å røyste for ein intensjonsavtalen om eit Vestlandsfylke.

Lars Svein Drabløs på fylkesårsmøte

RÅD: Frp sine to fylkestingsrepresentantar blir råda til å røyste ja til eit storfylke på Vestlandet. – Vi hadde ein grundig diskusjon om regionreforma, seier fylkesleiar Lars Svein Drabløs.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Det er klart etter dagens representantskapsmøte i partiet.

– Vi hadde ein grundig diskusjon, men fleirtalet rår fylkestingsgruppa for å gå for intensjonsavtalen. Men vi er ikkje noko avgjerdsorgan. Dette er vårt råd til fylkestingsgruppa, som er suverene, seier fylkesleiar Lars Svein Drabløs.

NRK fortalde tidlegare i veka at fylkestinget i Sogn og Fjordane kjem til å trasse folkeviljen med eit positivt vedtak om å gå saman med Hordaland og Rogaland til eitt stort vestlandsfylke.

Dersom Frp-gruppa følgjer rådet frå representantskapet, så vil 19 fylkestingsrepresentantar røyste for intensjonsavtalen.

Senterpartiet, SV og Miljøpartiet Dei Grøne sine 12 representantar vil vere dei einaste som røystar mot.

– Frp er går prinsipielt for å ta vekk dette nivået, men det som talar for ein intensjonsavtale er at den er god for Sogn og Fjordane med dei arbeidsplassane vi får. Dessutan kjem vi ikkje i ein situasjon der fylket blir delt mellom nord og sør, seier Drabløs.

Fylkestinget handsamar saka førstkommande tysdag.