Fri ferdsel på E39 i Jølster

På E39 ved Ålhus i Jølster er det no opna for vanleg trafikk att. Vegen har vore stengd sidan rundt klokka 6.30 etter at ein bil køyrde ned ein påle slik at kraftleidninga la seg over vegen.

Bil av vegen på E39 ved Ålhus i Jølster
Foto: NRK-tipsar