NRK Meny

Fretland kan avgjere fusjon

Det er stor spenning rundt utfallet i Høgskulestyret om ein fusjon med høgskulane i Bergen og Stord/Haugesund. Diskusjonen viser at det truleg er fem for fusjon og fem i mot. Me ventar på at den 11. styremedlemmen Jan Olav Fretland skal kunngjera synspunktet. Fretland kjem til å avgjera utfallet. Det kan òg skje at styremedlemmer endrar standpunktet sitt i løpet av debatten fram til sjølve avstemminga.

Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane
Foto: Noralv Pedersen / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.