Framleis kraftig vind på Måløybrua

Det er framleis kraftig vind her i fylket og Måløybrua vert periodevis stengt no i morgontimane. Årsaka er at brua vert stengt automatisk når det er kraftig vind.