NRK Meny
Normal

Frakta 1,5 millionar på to månader

Ferjene i Sogn og Fjordane frakta nesten 600.000 bilar i juli og august i år. Det er 5,7 prosent meir enn i same månadene i fjor.

Bilferja Ampere til kai i Lavik

TRAVEL SOMMAR: Elferja «Ampere» på Lavik-Oppedal legg til kai.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Talet på passasjerar passerte 1,5 millionar, ein auke på 8,4 prosent. Ein del av årsaka til auken er den ekstraordinære situasjonen etter flaumen i Utvik 24. juli. Då vart vegen over Utvikfjellet stengd, og trafikken derifrå vart dirigert om ferjesambandet Anda-Lote.

Det gjorde at Anda-Lote nesten vart det mest trafikkerte sambandet i Sogn og Fjordane i juli, så vidt slått av Mannheller-Fodnes (sjå faktaboks).

Men også utan denne ekstratrafikken var det ein bra auke. Regionleiar Tor Kristoffersen i Fjord1 seier at det var venta ein viss auke.

– Det var venta auka turisttrafikk i Norge denne sommaren, og det ser vi utslag av. Vi ser det særleg på Mannheller-Fodnes. Der er kapasiteten heilt på grensa i sommarmånadene. I juli hadde vi 12.000 attståande bilar der.

Bilferja MF Sogn ved Fodnes

KAPASITET PÅ GRENSA: «Sognefjord» er ei av ferjene på Mannheller-Fodnes, der mange bilar har stått over turar i sommar.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Trafikk til og frå Landsskyttarstemnet

Det ferjeselskapa kallar attståande bilar er bilar som må stå over ein eller fleire avgangar. På Mannheller-Fodnes var det to dagar då det var særleg lang ventetid. Det var trafikk til Landsskyttarstemnet i Førde torsdag 27. juli (1549 bilar) og frå Landsskyttarstemnet fredag 4. august (1912 bilar).

Eit unnatak frå den generelle trafikkauken er sambandet Dragsvik-Hella-Vangsnes, der trafikken særleg i juli gjekk kraftig ned. Kristoffersen er usikker på årsaka.

– Vi har ikkje gått i djupna på det. Men det kan vere interne forflyttingar i området, at folk vel Mannheller-Fodnes i staden for Hella-Vangsnes.

Ferjekaien på Hella

FÆRRE BILAR: Sambandet Dragsvik-Hella-Vangsnes hadde nedgang i trafikken både i juli og august.

Foto: Rune Fossum (MMS-foto) / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.