Frakta 1,5 millionar på to månader

Ferjene i Sogn og Fjordane frakta nesten 600.000 bilar i juli og august i år. Det er 5,7 prosent meir enn i same månadene i fjor.

Bilferja Ampere til kai i Lavik

TRAVEL SOMMAR: Elferja «Ampere» på Lavik-Oppedal legg til kai.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Talet på passasjerar passerte 1,5 millionar, ein auke på 8,4 prosent. Ein del av årsaka til auken er den ekstraordinære situasjonen etter flaumen i Utvik 24. juli. Då vart vegen over Utvikfjellet stengd, og trafikken derifrå vart dirigert om ferjesambandet Anda-Lote.

Det gjorde at Anda-Lote nesten vart det mest trafikkerte sambandet i Sogn og Fjordane i juli, så vidt slått av Mannheller-Fodnes (sjå faktaboks).

Men også utan denne ekstratrafikken var det ein bra auke. Regionleiar Tor Kristoffersen i Fjord1 seier at det var venta ein viss auke.

– Det var venta auka turisttrafikk i Norge denne sommaren, og det ser vi utslag av. Vi ser det særleg på Mannheller-Fodnes. Der er kapasiteten heilt på grensa i sommarmånadene. I juli hadde vi 12.000 attståande bilar der.

Bilferja MF Sogn ved Fodnes

KAPASITET PÅ GRENSA: «Sognefjord» er ei av ferjene på Mannheller-Fodnes, der mange bilar har stått over turar i sommar.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Trafikk til og frå Landsskyttarstemnet

Det ferjeselskapa kallar attståande bilar er bilar som må stå over ein eller fleire avgangar. På Mannheller-Fodnes var det to dagar då det var særleg lang ventetid. Det var trafikk til Landsskyttarstemnet i Førde torsdag 27. juli (1549 bilar) og frå Landsskyttarstemnet fredag 4. august (1912 bilar).

Eit unnatak frå den generelle trafikkauken er sambandet Dragsvik-Hella-Vangsnes, der trafikken særleg i juli gjekk kraftig ned. Kristoffersen er usikker på årsaka.

– Vi har ikkje gått i djupna på det. Men det kan vere interne forflyttingar i området, at folk vel Mannheller-Fodnes i staden for Hella-Vangsnes.

Ferjekaien på Hella

FÆRRE BILAR: Sambandet Dragsvik-Hella-Vangsnes hadde nedgang i trafikken både i juli og august.

Foto: Rune Fossum (MMS-foto) / NRK