NRK Meny

Forsvarte Vestlandsfylket

Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) snakka varmt om Vestlandsfylket i opningstalen sin til Fylkestinget i Loen. Følling har teke initiativ til å føra nabosamtalar med Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. – Me kan vera usamde, men eg trur dagens stortingsfleirtal vil gjennomføra regionreforma, og då handlar det om å ta vare på interessene i fylket, sa Følling.

Jenny Følling
Foto: Noralv Pedersen / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.