NRK Meny

Forsvarte Vestlandsfylket

Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) snakka varmt om Vestlandsfylket i opningstalen sin til Fylkestinget i Loen. Følling har teke initiativ til å føra nabosamtalar med Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. – Me kan vera usamde, men eg trur dagens stortingsfleirtal vil gjennomføra regionreforma, og då handlar det om å ta vare på interessene i fylket, sa Følling.

Jenny Følling
Foto: Noralv Pedersen / NRK
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.