Forsvarsminister held fast på kutt

Forsvarsministeren har ingen motførestillingar mot at forsvaret vil kvitte seg med alle sine anlegg og eigedommar i Sogn og Fjordane. Stortingsrepresentant Sveinung Rotvatn (V) har stilt spørsmål i Stortinget om nedlegginga av Firda kaserne og Remmedalen skytefelt i Eid, og Vasslia skytefelt i Førde. Forsvaret vil kutte dei for å spare pengar. Møre og Fjordane heimevernsdistrikt ønskjer å behalde anlegga til trening.