NRK Meny

Forsvarar Kystradio-kutt

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) garanterer for tryggleiken til havs etter ei omorganisering av kystradioane, melder Firdaposten. Frå 2018 legg Telenor ned kystradioane i Florø, Vardø og Tjøme. Berre i Florø misser åtte tilsette jobben. Amundsen meiner lokalkunnskap har blitt mindre viktig dei siste tiåra, og at moderne tekniske løysingar kan erstatte dette.

Justisminister Per Willy Amundsen (Frp)
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.