NRK Meny

Forsvarar Kystradio-kutt

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) garanterer for tryggleiken til havs etter ei omorganisering av kystradioane, melder Firdaposten. Frå 2018 legg Telenor ned kystradioane i Florø, Vardø og Tjøme. Berre i Florø misser åtte tilsette jobben. Amundsen meiner lokalkunnskap har blitt mindre viktig dei siste tiåra, og at moderne tekniske løysingar kan erstatte dette.

Justisminister Per Willy Amundsen (Frp)
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.