NRK Meny
Normal

Forskarar får ikkje lov å delta i gruvedebatt

SINTEF, som har forska på konsekvensar av utslepp av gruveavfall i Førdefjorden, får ikkje lov av Nordic Mining å delta i ein offentleg debatt om resultata dei kom fram til.

Fjorddeponiet i Førdefjorden

FJORDDEPONI: Gruveavfallet frå fjellet skal i fjorden, om Nordic Mining får ja til gruveplanane.

Foto: Illustrasjon: Nordic Mining

Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag synest dette er uforståeleg.

– Vi har aldri vore borti noko tilsvarande. Dei som bidreg med informasjon til ei konsekvensutgreiing får ikkje høve til å formilde kva dei har kome fram til og korleis dei har kome fram til det. Dette bør bli del av den offentlege debatten, seier Sandberg.

Godtek munnkorga

Nordic Mining ønskjer å utvinne 200 millionar tonn rutilmalm over 50 år i Engebøfjellet i Naustdal. Gruveavfallet skal dumpast i fjorden.

Forskarar ved forskingsstiftinga Sintef fiskeri og havbruk i Trondheim var i fjor med på å utarbeide tilleggsundersøkingane om gruveplanane.

Ivar Fossum

NEI: Ivar Fossum og Nordic Mining vil ikkje la SINTEF delta i debatten.

Foto: Eldgrim Fossheim / NRK

Rapporten hevdar at utslepp i fjorden ikkje vil få alvorlege følgjer. Fiskarlaget vil gjerne debattere med forskarane bak rapporten, men det er heilt uaktuelt seier kommunikasjonssjef Karoline Ski.

– Vi deltek i debattar om forskinga vår når det er rom for det i prosjekta, men i dette prosjektet ønsker oppdragsgjevar å ta den vidare dialogen etter prosjektet er slutt.

– Fiskarlaget skal få svar

Administrerande direktør i Nordic Mining, Ivar Fossum, meiner at Fiskarlaget har fått all informasjonen dei treng, også utan ein debatt med forskarane frå Sintef.

– Vi har invitert fiskarlaget til å kome med sine spørsmål av alle moglege artar til oss. Vi skal sørge for at dei får svar, seier Fossum

Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag har ingen planar om å gje seg på saka.

– Vi forventar at det blir gjort fritt tilgjengeleg. Nordic Mining har fått 2,3 millionar kroner i offentleg støtte til å engasjere SINTEF. Vi vil halde fram planlegginga av eit slikt møte, seier han.