NRK Meny

Formidabel oppgåve for Vik.

Kommunebudsjettet til Vik kommune er svekt med fem millionar kroner, skriv Sogn Avis. Kommunen har att tre år på å kvitte seg med gjelda etter Terra-skandalen. Politikarane hadde ambisjonar om ei inndekking på 14,3 millionar, men den siste tertialrapporten viser at inndekkinga i beste fall blir på 9,2 millionar. Inndekking for dei neste to åra kan difor bli på 17, 8 millionar, noko som vert ei formidabel oppgåve, meiner rådmann Oddbjørn Ese.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.