NRK Meny
Normal

Foreldrefrykt i Hornindal

Foreldre i Hornindal er sterkt uroa for utviklinga i ungdomskulturen i kommunen

Etter sommaren har det vore ei oppblomstring av unge tenåringar som drikk alkohol på kveldstid.

No oppmodar foreldra kommunen til å kome med fleire aktivitetstilbod for ungdommen på kveldstid ,og strengare kontroll av ungdomshusa.

Også ordføraren i Hornindal, Bjørn Lødemel, er uroa over utviklinga.

Fleire ungdommar i 13 -14 års alderen har den siste tida blitt observert alkoholpåverka på Dølheim, eit ungdomshus som Hornindal Ungdomslag disponerer og ofte leiger ut til private festar.

Lødemel seier dette er ei utvikling dei vil prøve å snu, og han vil snakke med ungdomslaget som leiger ut huset. Han er likevel ikkje heilt samd i at kommunen har eit dårleg tilbod for dei yngste tenåringane

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.