NRK Meny

Foreldre bryr seg ikkje om forbod

Foreldre køyrer forbi innkøyring forbode-skilt for å levere ungar på Trudvang skule i Sogndal. – Det skjer kvar dag, og det verkar ikkje som dei bryr seg om at det er innkøyring forbode. Det seier Leif Haugo, formann på vegavdelinga i kommunen, til Sogn Avis. Lensmann Arne Johannessen trur det er behov for intensivere kontrollane.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.