NRK Meny

Førde får 200 000 kroner

Ein datafeil hos Integreringsdirektoratet har ført til at ei rekkje kommunar i Norge med asylmottak anten har fått for mykje eller for lite pengar. Blant dei råka kommunane er Førde. I eit brev til dei aktuelle kommunane beklagar direktoratet dette på det sterkaste at feilen har oppstått. No får Førde kommune utbetalt nær 200.000 kroner dei skulle hatt til norskopplæring.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast