NRK Meny

Folketalet aukar

Sogn og Fjordane vil ha 109 172 innbyggarar ved årsskiftet. Det viser berekninga som Statistisk sentralbyrå presenterte i dag. Om dette slår til, betyr det 207 innbyggar meir enn for eitt år sidan. 12 av dei 26 kommunane får folketalsauke i år. For Naustdal, Aurland, Førde, Eid og Hyllestad er auken over 1 prosent. Størst prosentvis nedgang får Solund, Jølster og Bremanger.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.