NRK Meny
Normal

Folkemøte om Eras Metal

Det blir halde folkemøte i Høyanger i etterkant av dei store kvikksølvutsleppa frå Eras metal.

Eras Metall i Høyanger.
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Kommunen arrangerer møte måndag 2. mars slik at bygdefolk kan få svar på spørsmåla dei har.

For to veker sidan vart all drift ved Eras metal stogga etter at SFT avdekte eit kvikksølvutslepp på opp mot 55 klio.

Med på møtet vert representantar frå mellom andre Statens Forureiningstilsyn - SFT, Folkehelseinstituttet og kommunen.

Vegopning på Bergum i Førde kommune