NRK Meny
Normal

Folk over heile fylket demonstrerte mot endring av arbeidsmiljølova

Arbeidstakarar frå ulike bransjar i Sogn og Fjordane deltok i ettermiddag i den landsomfattande politiske streiken mot endring av arbeidsmiljølova.

Berre i Førde trossa over 1000 personar regnvêret for å syne sin motstand mot endringane som regjeringa vil gjere arbeidsmiljølova.

– Dette er ein landsomfattande aksjon. For første gong i historia så samarbeider alle arbeidstakarorganisasjonane, YS, UNIO og LO, seier distriktssekretær i LO i Sogn og Fjordane, Nils P Støyva.

Det var mellom 1300 og 1400 folk som var møtt opp på den fyrste politiske streiken i Førde i historia. LO, YS og UNIO Sogn og Fjordane går saman. Det er fyrste gongen fagrørsla er samla for politisk sktreik. Dei streikar fordi regjeringa angrip arbeidsmiljølova.

Sjå video frå Førde: Foto/red: Heidi Lise Bakke

Støyva var på plass i Førde, men det var markeringar også 15 andre stadar i fylket. Blant anna i Årdal der var samla mellom 150 og 200 streikande.

– Denne endringa rokkar ved kjernen i norsk arbeidsliv. Denne endringa vil gjere det vanskelegare å kombinere familie og arbeidsliv. Det vil bli færre faste tilsette og store utskiftingar, sa fylkesleiar i Arbeidarpartiet og hovudtillitsvald i Hydro, Hilmar Høl i sin appell.

I Førde held Gunn Margit Haugsbø frå Utdanningsforbundet appell.

Arbeidsmiljølova er ei vernelov. Dei endringsforslaga som ligg her dei vil forskyve makt ifrå den nordiske modellen med tre partssamarbeid der ein finn gode løysingar saman til ein situasjon der arbeidsgjevaren har større makt.

– Det meiner vi er svært uheldig. Det svekker maktkonstellasjonane i arbeidslivet. Det er uheldig for arbeidstakarane men og uheldig for det norske samfunnet.

Created by InfoDispatcher

Sjå video frå Sogndal: Foto: Erlend Blaalid Oldeide

– Eg trur det hjelper, eg håpar regjeringa no tenker seg om og tar seg ein pust i bakken og vurderer dei innspela dei får frå 1,5 millionar arbeidstakarar i dette landet. 35 000 berre her i fylket. Dette må dei lytte til, seier Støyva.

Vegopning på Bergum i Førde kommune