Folk badar i drikkevatnet

I Balestrand badar folk i drikkevasskjelda. Skulda får sesongarbeidarane.

Åge Skrede, som er driftsansvarleg for drikkevatn og avløp i Balestrand, seier dei fleire gonger i sommar har funne attgløymde handklede like ved drikkevassinntaket.

- Eg er overraska, for folk må jo tenkje sjølv. Vi har eit stort skilt der det står klart og tydeleg på norsk og engelsk at dette er drikkevatn, seier han.

 - Er overraska

Men likevel har det i løpet av sommaren vore fleire som har lete seg friste til eit bad i drikkevasskjelda til Balestrand, skriv Sogn Avis.

-  I utgangspunktet skulle ein tru at det var nok å skilte med at det er eit drikkevatn, og at folk då let vere å bade i det, seier han. 

- Ikkje farleg

Skrede seier han ikkje mistenker fastbuande for å stå bak badinga, men seier dei reknar med at det er tilreisande sesongarbeidarar. Han understrekar at sjølv om nokon har brukt drikkevasskjelda som badeplass i sommar, så meiner han at badinga ikkje vil føre til helseproblem for dei som drikk vatnet.

- No har det ikkje den heilt store betydninga for drikkevatnet, for det vert reinsa. Men det går på det kjenslemessige at folk badar i drikkevatnet, seier han.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.