NRK Meny
Normal

Følg skuledebatten her

Ni ungdomspolitikarar møtest til debatt på Høgskulen på Vestlandet i Sogndal. Klarer dei å overtyda studentane? Frå klokka 14.03 ser du debatten direkte her.

DIREKTE: Følg debatten i nett-TV. Debatttleiarane er Solveig Svarstad og Stian Sjursen Takle.

NRK Sogn og Fjordane, Studenttinget på Vestlandet og Høgskulen på Vestlandet arrangerer valdebatt i samband med stortingsvalet. Ni ulike lokale ungdomsparti stiller med kvar sin representant i debatten, som finn stad i høgskulekantina i Sogndal.

Desse partia stiller til debatt måndag ettermiddag

  • Arbeidarpartiet
  • Senterpartiet
  • Raudt
  • Høgre
  • Kristeleg Folkeparti
  • Framstegspartiet
  • Venstre
  • Liberalistane
  • Miljøpartiet Dei Grøne
  • Sosialistisk Venstreparti

Debattleiarar er Solveig Svarstad og Stian Sjursen Takle. Sjå debatten i nett-TV (øvst på sida) eller i nettradio frå kl 14:06-15:00

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.