Følg skuledebatten her

Ni ungdomspolitikarar møtest til debatt på Høgskulen på Vestlandet i Sogndal. Klarer dei å overtyda studentane? Frå klokka 14.03 ser du debatten direkte her.

Ni lokale ungdomsparti stiller med kvar sin representant.

DIREKTE: Følg debatten i nett-TV. Debatttleiarane er Solveig Svarstad og Stian Sjursen Takle.

NRK Sogn og Fjordane, Studenttinget på Vestlandet og Høgskulen på Vestlandet arrangerer valdebatt i samband med stortingsvalet. Ni ulike lokale ungdomsparti stiller med kvar sin representant i debatten, som finn stad i høgskulekantina i Sogndal.

Desse partia stiller til debatt måndag ettermiddag

  • Arbeidarpartiet
  • Senterpartiet
  • Raudt
  • Høgre
  • Kristeleg Folkeparti
  • Framstegspartiet
  • Venstre
  • Liberalistane
  • Miljøpartiet Dei Grøne
  • Sosialistisk Venstreparti

Debattleiarar er Solveig Svarstad og Stian Sjursen Takle. Sjå debatten i nett-TV (øvst på sida) eller i nettradio frå kl 14:06-15:00