Følg fylkestinget direkte

Fylkestinget i Sogn og Fjordane er i dag samla Leikanger. Du kan følgje møtet direkte i nett-TV frå klokka 10.

Mellom sakene på programmet er Fjord1, utbetring av fylkesveg 60 Ugla–Skarstein og utgreiing om aust-vest-samband.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Fylkestinget 10. april» i nytt vindu

Klikk opp i høgre hjørne for å få større visning av sendinga.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.