Følg fylkestinget direkte

Fylkestinget i Sogn og Fjordane er i dag samla Leikanger. Du kan følgje møtet direkte i nett-TV frå klokka 10.

Mellom sakene på programmet er Fjord1, utbetring av fylkesveg 60 Ugla–Skarstein og utgreiing om aust-vest-samband.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Fylkestinget 10. april» i nytt vindu

Klikk opp i høgre hjørne for å få større visning av sendinga.

Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.
I Gloppen har alle skular fått sjakkbrett i gåve av sjakklubben. No vil klubben ha sjakk som valfag i skulen.
Aril Sande frå Nordfjord har vore mannskap på Siem Pilot i Middelhavet det siste året.