Følg folkemøtet direkte i nett-TV

160 personar er framleis evakuerte i Flåm. Klokka 12 blir innbyggjarane orienterte om stoda etter flaumen. Du kan følgje møtet direkte i nett-TV.

Orienteringsmøte for dei evakuerte i Flåm Samfunnshus. Informasjon om status for innflytting og arbeid med infrastrukturen.

SJÅ DIREKTE: Følg orienteringsmøtet i Flåm direkte frå klokka 12.

På møtet i samfunnshuset blir det informasjon om status for innflytting og på arbeid med infrastruktur.

– Etter møtet kan ein truleg vende tilbake til 40 av dei evakuerte husa, seier innsatsleiar Reinhard Sørensen i Aurland kommune.

Men først må vegen fram til den flaumherja bygda ryddast.

– Vi vil gå inn med anleggsmaskiner for å prøve å opne vegen i dalen, seier han.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.