NRK Meny
Normal

Flytting berga ikkje grendeskulen likevel

Bryggjaværingane håpa flytting til Stad kommune kunne berge grendeskulen. Tysdag fekk grensejusteringa tommelen opp. Fredag kom bryggjaværingane ned att på jorda.

Bryggja skule

LIKEVEL NEDLAGT: Bryggja skule går mot nedlegging sjølv om grenda får flytte frå Vågsøy til nye Stad kommune.

Foto: Vågsøy kommune

I det vidare arbeidet med grensejusteringa for Bryggja, legg rådmennene i Selje, Eid og Vågsøy til grunn sistnemnde kommune sitt vedtak om å leggje ned Bryggja skule.

– Eg må seie at eg er skuffa, men vi har ikkje tenkt å gi oss, seier leiar Øystein Hessevik i Bryggja utviklingslag.

Nedlegging til grunn

Øystein Hessevik

BØR FRYSE: Leiar Øystein Hessevik i Bryggja Utviklingslag meiner nedlegginga av Bryggja skule bør frysast til nye Stad kommune er komen opp å gå.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Ordførarar og rådmenn i dei tre kommunane var i dag samla i Måløy for å bli samde om den vidare prosessen for å justere grensene for Bryggja inn i nye Stad kommune.

Rådmennene skal ut på nyåret vere ferdige med ein samla prosessplan.

– Når det gjeld skule, tek ein utgangspunkt i at Vågsøy kommune har gjort vedtak om nedlegging av Bryggja skule frå hausten 2018, skriv dei i ei pressemelding.

– Kommunane er innstilte på at foreldra alt for skuleåret 2018/19 kan søkje om opptak anten på Skavøypoll skule eller på Stårheim skule. Dette for at elevar skal sleppe å skifte skule fleire gonger som konsekvens av grensejusteringa, skriv dei i ei pressemelding.

Elevar kan velje

Kommunane er også innstilte på at elevar som går ut frå Bryggja skule våren 2019, kan søke om opptak anten på Vågsøy ungdomsskole eller Eid ungdomsskule.

– Vågsøy kommune vil tilby alle som har starta på Vågsøy ungdomsskule pr. 1.1.2020 å fullføre løpet her. Siste elev går i tilfelle ut våren 2022. Vågsøy ber kostnadene ved dette, skriv dei vidare.

Nye stad kommune tek 1. januar 2020 over ansvaret og organiseringa av grunnskuleopplæringa for elevane på Bryggja.

– Bør fryse nedlegginga

For bryggjaværingane er den siste utviklinga dårleg nytt. Dei hadde håpa at ei grensejustering og flytting til Stad kommune kunne berge grendeskulen .

– Eg var budd på at dette kunne skje, men det var fleire som ytra at skulen kunne bli berga om ein kom med i Stad kommune, seier Hessevik og meiner skulenedlegginga bør frysast til den nye kommune er komen opp å gå.

– Skulen er ei så pass viktig sak for ei bygd. Då blir det ulogisk å la andre, som i framtida ikkje skal ha noko med oss å gjere, avgjere den. Det bør vere den nye kommunen som tek stilling til dette, avsluttar han.

Vegopning på Bergum i Førde kommune