NRK Meny

Flytrafikken i gang att

Restriksjonane i flytrafikken på Vestlandet er no oppheva, og flytrafikken kan gå som normalt, seier lufthamnsjef Siv Merete Stadheim ved Florø lufthamn. Begge flya som vart ståande i Florø har no teke av i retning Kristiansund og Oslo. Ho reknar med at kan bli mindre forseinkingar utover dagen, men oppmodar passasjerane om å møte opp til dei oppsette rutetidene.

Widerøe-fly
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK
Vegopning på Bergum i Førde kommune