NRK Meny

Flytrafikken i gang att

Restriksjonane i flytrafikken på Vestlandet er no oppheva, og flytrafikken kan gå som normalt, seier lufthamnsjef Siv Merete Stadheim ved Florø lufthamn. Begge flya som vart ståande i Florø har no teke av i retning Kristiansund og Oslo. Ho reknar med at kan bli mindre forseinkingar utover dagen, men oppmodar passasjerane om å møte opp til dei oppsette rutetidene.

Widerøe-fly
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.